Raporlar
Entegrasyon işlemleri tamamlanan ürünler ve bağlı oldukları kanallara ilişkin verilerin grafikler üzerinde incelenebildiği alandır.
Raporlar sayfasından, müşterilerinizden gelen destek taleplerinin tarihsel dökümüne ürün bazında erişim sağlayabilirsiniz. Bu grafikleri ve sunduğu verileri nasıl yorumlayabileceğinizi Ürün Raporları ve Kullanıcı Performansı olarak iki ana başlık altında inceleyelim.
Last modified 11mo ago
Copy link