Slack

Açılan her destek talebini veya önceden açılmış bir talebe gelen her güncellemeyi, Slack üzerinden alacağınız anlık bildirimlerle kolayca yönetebilirsiniz.

Slack ve Desk360 entegrasyonunu tamamlamak için Ayarlar > Entegrasyonlar > Entegrasyon Ekle > Slack adımlarını takip etmelisiniz.

  1. Entegrasyon işleminde ilk adım olarak hangi uygulamanıza ait Slack entegrasyonu yapacağınızı seçmeniz gerekmektedir.

  2. Ürününüze ait Slack workspace'iniz ile Desk360 erişim izni ekranından gerekli izinleri vermeniz gerekmektedir.

3. Eğer açılan destek talepleri veya güncellenen destek talebi durumlarından haberdar olmak istiyorsanız Slack kanallarınız içinde, bildirimleri almak istediğiniz Slack kanalınızı seçmelisiniz.

4. Gerekli izinleri verdikten sonra iletişim kanalı, fonksiyon ve entegrasyon durumu seçimlerinizi yapıp kaydetmelisiniz.

  • İletişim kanalı: Hangi iletişim kanalından gelen destek talepleri hakkında Slack üzerinden bildirim almak istiyorsanız o kanal veya kanallar için seçim yapmalısınız.

  • Fonksiyon: Slack kanalınıza düşen destek talebi bildirimleri üzerinden, seçilmiş olan fonksiyonlar ile destek talebini güncelleyebilirsiniz.

  • Entegrasyon Durumu: Slack entegrasyon süreci hakkında bilgi alabileceğiniz bu alandan, aktif ve pasif statüler ile güncel durumu görüntüleyebilirsiniz.

5. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra Kaydet aksiyonu ile Slack entegrasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Slack üzerinden kullanılabilen fonksiyonlar:

  • Yanıtla: Müşteri mesajını Slack üzerinde görüntüleyerek direkt müşterinize yanıt yazabilirsiniz.

  • Atama: Desk360 üzerindeki tüm kullanıcılarınız listelenir ve direkt atama yapabilirsiniz.

  • Not Ekleme: Müşteri mesajına ait destek talebi içerisine takım arkadaşlarınızın görebileceği özel notlar düşebilirsiniz.

  • Kapat: Destek talebinin statüsünü Çözülen olarak işaretleyebilirsiniz.

  • Beklemeye Al: Destek talebinin statüsünü Bekleyen olarak değiştirebilirsiniz.

Bir ürün birden fazla Slack kanalına entegre edilebilir, ancak bir ürün için seçilen destek talebi kanalı farklı Slack kanallarına tekrar tanımlanamaz. Bir Slack kanalı için yalnızca tek bir destek talebi kanalı oluşturulabilir.

Entegrasyonlar istenildiğinde düzenlenebilir veya silinebilir.

Last updated